VÅRA VÄRDEGRUNDER

PÅLITLIGA

Vi ska skapa förtroende och hålla vad vi lovar. Vi tar ansvar.

ENGAGERADE

Man ska uppleva att vi har ett engagemang och att vi bryr oss.

VÄRDESKAPANDE

Vi ska skapa värde för kunder, kollegor och för våra underentreprenörer.

INTEGRITET

Vi ska agera på ett professionellt sätt mot våra kunder.